Regulamin

Przed założeniem konta w serwisie internetowym MARATONUSMIECHU.PL należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 

 

Regulamin

 • Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej maratonusmiechu.pl czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora portalu.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony. Wejście na stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych postanowień regulaminu, należy zaniechać z korzystania z serwisu.
 • ​​​​​​​Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 • Serwis nie służy nabywaniu przez Użytkowników towarów i usług.
 • ​​​​​​​Zawartość Serwisu stanowi przedmiot wyłącznych praw Administratora oraz podlega ochronie obowiązujących ustaw.
 • Zakazuje się użytkownikom kopiowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania zawartości Strony w części oraz w całości treści i materiałów ilustracyjnych, chyba że zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązujące.
 • ​​​​​​​Administrator może umieszczać w Serwisie odesłania (linki) do innych stron internetowych oraz banerów reklamowych innych podmiotów.

 

Zasady korzystania z serwisu 

 • Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy na zasadach i warunkach określanych przez Administratora. Każdy Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Każdy Użytkownik może zamieszczać nowe materiały na stronie za pomocą formularza „Dodaj”, bez konieczności uprzedniej rejestracji.
 • ​​​​​​​Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści: sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem; wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej; propagujących przemoc; zawierających treści wulgarne lub obraźliwe; zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym; mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich; mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści); niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych. wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
 • Wpis zamieszczony przez Użytkownika trafia do działu „Poczekalnia”, gdzie zostanie sprawdzony przez moderatora przed publikacją na stronie głównej
 • ​​​​​​​Administrator jest uprawniony do kasowania zdjęć/filmików i komentarzy Użytkowników jeśli jego zdaniem dany wpis lub komentarz narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 • Administrator jest uprawniony do ograniczenia dostępu do funkcjonalności Serwisu internetowego Użytkownikowi, który narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie, ograniczenie może trwać przez czas oznaczony bądź być permanentne.
 • Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 • ​​​​​​​Administrator nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 • ​​​​​​​Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości zamieszczania komentarzy.
 • ​​​​​​​Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@maratonusmiechu.pl). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@maratonusmiechu.pl).

 

Dane osobowe

 • Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prytwatności
 • ​​​​​​​Operator nie zbiera danych osobowych